homergy1
homergy2

Aplikacja mobilna Homergy Bosch Android / iOS

Bosch to globalna marka przemysłowa, która w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje ambitne kampanie marketingowe. Dlatego też jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w jednej z takich akcji. Współpraca odbywała się w ścisłej kooperacji z zaprzyjaźnioną spółką appMotion.

Projekt Homergy polegał na zrealizowaniu aplikacji mobilnej dla platform Android i iOS. Użytkownicy w trakcie trwania akcji wspólnie oszczędzali energię elektryczną, a zaoszczędzone w ten sposób kwh zamieniane były na pulę pieniężną przeznaczoną na cele charytatywne.

Uczestnicy kampanii skanowali swoje liczniki elektryczne za pomocą aparatu i wprowadzali stan do aplikacji, która mierzyła ich statystyczne zużycie energii. Aplikacja systematycznie przypominała o tym w jaki sposób można skutecznie oszczędzać energię, a użytkownicy gromadzili się w grupach, wspólnie zbierając kwh na szczytny cel.

Aplikacja została wycofana ze sklepów Google Play i AppStore po zakończeniu kampanii marketingowej firmy Bosch.